eDressMe Nicci Cocktail Dress by Tarik Ediz  photo #1
eDressMe Nicci Cocktail Dress by Tarik Ediz  photo #2
eDressMe Nicci Cocktail Dress by Tarik Ediz  photo #3

eDressMe Nicci Cocktail Dress by Tarik Ediz

$990
Shop this style at edressme.com!

Sizes: 2, 4, 6, 8, 10

Similar to edressme nicci cocktail dress by tarik ediz

Tarik Ediz - Lace Embellished Short Dress 90456
$1,070

Tarik Ediz - Lace Embellished Short Dress 90456

Tarik Ediz - Ruched Bodice Cocktail Dress 90408
$770

Tarik Ediz - Ruched Bodice Cocktail Dress 90408

Tarik Ediz - Lace Cocktail Dress 90458
$720

Tarik Ediz - Lace Cocktail Dress 90458

Tarik Ediz - Star Embellished Short Dress 90365
$511

Tarik Ediz - Star Embellished Short Dress 90365

Tarik Ediz - Sheer Neckline Long Dress 50116
$759

Tarik Ediz - Sheer Neckline Long Dress 50116

Tarik Ediz - Lattice Long Dress 92759
$1,170

Tarik Ediz - Lattice Long Dress 92759

Tarik Ediz - Plunging Mermaid Dress 92723
$1,242

Tarik Ediz - Plunging Mermaid Dress 92723

Tarik Ediz - Off Shoulder Long Dress 92745
$1,590

Tarik Ediz - Off Shoulder Long Dress 92745

Tarik Ediz - Embellished Halter Neck Dress 92608
$1,152

Tarik Ediz - Embellished Halter Neck Dress 92608

Tarik Ediz - Embellished Sleeves Long Dress 92697
$966

Tarik Ediz - Embellished Sleeves Long Dress 92697

Tarik Ediz - Strapless Cocktail Dress 90364
$760

Tarik Ediz - Strapless Cocktail Dress 90364

Tarik Ediz - Embroidered Bodice Cocktail Dress 90464
$614

Tarik Ediz - Embroidered Bodice Cocktail Dress 90464

Tarik Ediz - Ruched Cocktail Dress 90473
$600

Tarik Ediz - Ruched Cocktail Dress 90473

Tarik Ediz - Long Sleeves Lace Dress 92821
$1,366

Tarik Ediz - Long Sleeves Lace Dress 92821

Tarik Ediz - Strapless Cocktail Dress 90401
$690

Tarik Ediz - Strapless Cocktail Dress 90401

Tarik Ediz - Sleeveless Long Dress 92843
$1,822

Tarik Ediz - Sleeveless Long Dress 92843

Tarik Ediz - Sleeveless Cocktail Dress 90358
$800

Tarik Ediz - Sleeveless Cocktail Dress 90358

Tarik Ediz - Beaded Cocktail Dress 90376
$790

Tarik Ediz - Beaded Cocktail Dress 90376

Tarik Ediz - Off Shoulder Cocktail Dress 50075
$438

Tarik Ediz - Off Shoulder Cocktail Dress 50075

Tarik Ediz - Two Piece Long Dress 50035
$658

Tarik Ediz - Two Piece Long Dress 50035

Tarik Ediz - Two-Piece Cocktail Dress 50076
$341

Tarik Ediz - Two-Piece Cocktail Dress 50076

Tarik Ediz - Lace Floral Long Dress 50024
$878

Tarik Ediz - Lace Floral Long Dress 50024

Tarik Ediz - Square Long Dress 92793
$1,662

Tarik Ediz - Square Long Dress 92793

Tarik Ediz - Strapless Cocktail Dress 50093
$275

Tarik Ediz - Strapless Cocktail Dress 50093