eDressMe Nicci Cocktail Dress by Tarik Ediz  photo #1
eDressMe Nicci Cocktail Dress by Tarik Ediz  photo #2
eDressMe Nicci Cocktail Dress by Tarik Ediz  photo #3

eDressMe Nicci Cocktail Dress by Tarik Ediz

$990
Shop this style at edressme.com!

Sizes: 2, 4, 6, 8, 10

Similar to edressme nicci cocktail dress by tarik ediz

Tarik Ediz - Lace Embellished Short Dress 90456
$1,070

Tarik Ediz - Lace Embellished Short Dress 90456

Tarik Ediz - 93338 Fringed Fitted Cocktail Dress
$670

Tarik Ediz - 93338 Fringed Fitted Cocktail Dress

Tarik Ediz - 93480 Floral Appliqued Pleated Ballgown
$1,118

Tarik Ediz - 93480 Floral Appliqued Pleated Ballgown

Tarik Ediz - Long Sleeves Cocktail Dress 90403
$780

Tarik Ediz - Long Sleeves Cocktail Dress 90403

Tarik Ediz - Lattice Long Dress 92759
$1,170

Tarik Ediz - Lattice Long Dress 92759

Tarik Ediz - Plunging Mermaid Dress 92723
$1,242

Tarik Ediz - Plunging Mermaid Dress 92723

Tarik Ediz - Sleeveless Sheer Long Dress 92747
$1,108

Tarik Ediz - Sleeveless Sheer Long Dress 92747

Tarik Ediz - High Low Lace Dress 92731
$1,018

Tarik Ediz - High Low Lace Dress 92731

Tarik Ediz - Sleeveless Long Dress 92728
$1,108

Tarik Ediz - Sleeveless Long Dress 92728

Tarik Ediz - Embellished Halter Neck Dress 92608
$1,152

Tarik Ediz - Embellished Halter Neck Dress 92608

Tarik Ediz - Off Shoulder Long Dress 92745
$1,590

Tarik Ediz - Off Shoulder Long Dress 92745

Tarik Ediz - Embellished Sleeves Long Dress 92697
$966

Tarik Ediz - Embellished Sleeves Long Dress 92697

Tarik Ediz - Bejeweled High Neck Dress 92458
$1,320

Tarik Ediz - Bejeweled High Neck Dress 92458

Tarik Ediz - Off Shoulder Long Dress 92804
$1,638

Tarik Ediz - Off Shoulder Long Dress 92804

Tarik Ediz - Long Sleeves Lace Dress 92821
$1,366

Tarik Ediz - Long Sleeves Lace Dress 92821

Tarik Ediz - Beaded Long Dress 92803
$1,348

Tarik Ediz - Beaded Long Dress 92803

Tarik Ediz - Embellished Long Dress 92788
$1,118

Tarik Ediz - Embellished Long Dress 92788

Tarik Ediz - Plunging Cocktail Dress 50030
$339

Tarik Ediz - Plunging Cocktail Dress 50030

Tarik Ediz - Ruched Bodice Cocktail Dress 90408
$770

Tarik Ediz - Ruched Bodice Cocktail Dress 90408

Tarik Ediz - Beaded Haltered Short Dress 90360
$497

Tarik Ediz - Beaded Haltered Short Dress 90360

Tarik Ediz - Floral Lace Cocktail Dress 90450
$564

Tarik Ediz - Floral Lace Cocktail Dress 90450

Tarik Ediz - Sheer Neckline Long Dress 50116
$759

Tarik Ediz - Sheer Neckline Long Dress 50116

Tarik Ediz - Star Embellished Short Dress 90365
$511

Tarik Ediz - Star Embellished Short Dress 90365

Tarik Ediz - Lace Cocktail Dress 90458
$720

Tarik Ediz - Lace Cocktail Dress 90458