eDressMe Puchet Cocktail Dress by Tarik Ediz  photo #1
eDressMe Puchet Cocktail Dress by Tarik Ediz  photo #2
eDressMe Puchet Cocktail Dress by Tarik Ediz  photo #3

eDressMe Puchet Cocktail Dress by Tarik Ediz

$792
Shop this style at edressme.com!

Sizes: 2, 4, 6, 8, 10

Similar to edressme puchet cocktail dress by tarik ediz

Tarik Ediz - Lace Embellished Short Dress 90456
$1,070

Tarik Ediz - Lace Embellished Short Dress 90456

Tarik Ediz - 93338 Fringed Fitted Cocktail Dress
$670

Tarik Ediz - 93338 Fringed Fitted Cocktail Dress

Tarik Ediz - 93480 Floral Appliqued Pleated Ballgown
$1,118

Tarik Ediz - 93480 Floral Appliqued Pleated Ballgown

Tarik Ediz - Floral Accented Mermaid Dress 50004
$638

Tarik Ediz - Floral Accented Mermaid Dress 50004

Tarik Ediz - Crystal Accented Trumpet Dress 50028
$658

Tarik Ediz - Crystal Accented Trumpet Dress 50028

Tarik Ediz - Print Sweetheart Dress 50109
$269

Tarik Ediz - Print Sweetheart Dress 50109

Tarik Ediz - Lace Illusion Neck Dress 50089
$878

Tarik Ediz - Lace Illusion Neck Dress 50089

Tarik Ediz - Beaded Halter Neck Dress 50025
$363

Tarik Ediz - Beaded Halter Neck Dress 50025

Tarik Ediz - Jewel Neck Sheath Dress 92750
$1,040

Tarik Ediz - Jewel Neck Sheath Dress 92750

Tarik Ediz - Jeweled Halter Neck Dress 50088
$770

Tarik Ediz - Jeweled Halter Neck Dress 50088

Tarik Ediz - Lace Illusion Neck Dress 50061
$658

Tarik Ediz - Lace Illusion Neck Dress 50061

Tarik Ediz - Beaded Halter Neck Dress 50056
$616

Tarik Ediz - Beaded Halter Neck Dress 50056

Tarik Ediz - Bateau Neck Trumpet Dress 50026
$803

Tarik Ediz - Bateau Neck Trumpet Dress 50026

Tarik Ediz - Beaded Halter Neck Dress 50059
$759

Tarik Ediz - Beaded Halter Neck Dress 50059

Tarik Ediz - Bedazzled Scoop Neck Dress 50055
$528

Tarik Ediz - Bedazzled Scoop Neck Dress 50055

Tarik Ediz - Sleeveless Long Dress 92751
$890

Tarik Ediz - Sleeveless Long Dress 92751

Tarik Ediz - Long Sleeves Cocktail Dress 90403
$780

Tarik Ediz - Long Sleeves Cocktail Dress 90403

Tarik Ediz - Lattice Long Dress 92759
$1,170

Tarik Ediz - Lattice Long Dress 92759

Tarik Ediz - Plunging Mermaid Dress 92723
$1,242

Tarik Ediz - Plunging Mermaid Dress 92723

Tarik Ediz - Sleeveless Sheer Long Dress 92747
$1,108

Tarik Ediz - Sleeveless Sheer Long Dress 92747

Tarik Ediz - High Low Lace Dress 92731
$1,018

Tarik Ediz - High Low Lace Dress 92731

Tarik Ediz - Sleeveless Long Dress 92728
$1,108

Tarik Ediz - Sleeveless Long Dress 92728

Tarik Ediz - Embellished Halter Neck Dress 92608
$1,152

Tarik Ediz - Embellished Halter Neck Dress 92608

Tarik Ediz - Off Shoulder Long Dress 92745
$1,590

Tarik Ediz - Off Shoulder Long Dress 92745