eDressMe Puchet Cocktail Dress by Tarik Ediz  photo #1
eDressMe Puchet Cocktail Dress by Tarik Ediz  photo #2
eDressMe Puchet Cocktail Dress by Tarik Ediz  photo #3

eDressMe Puchet Cocktail Dress by Tarik Ediz

$792
Shop this style at edressme.com!

Sizes: 2, 4, 6, 8, 10

Similar to edressme puchet cocktail dress by tarik ediz

Tarik Ediz - Plunging Cocktail Dress 50030
$339

Tarik Ediz - Plunging Cocktail Dress 50030

Tarik Ediz - Floral Lace Cocktail Dress 90450
$564

Tarik Ediz - Floral Lace Cocktail Dress 90450

Tarik Ediz - Ruched Cocktail Dress 90380
$700

Tarik Ediz - Ruched Cocktail Dress 90380

Tarik Ediz - Embroidered Lace Cocktail Dress 90448
$792

Tarik Ediz - Embroidered Lace Cocktail Dress 90448

Tarik Ediz - Off Shoulder Cocktail Dress 90388
$770

Tarik Ediz - Off Shoulder Cocktail Dress 90388

Tarik Ediz - Ruched Bodice Cocktail Dress 90408
$770

Tarik Ediz - Ruched Bodice Cocktail Dress 90408

Tarik Ediz - Ruched Cocktail Dress 90473
$600

Tarik Ediz - Ruched Cocktail Dress 90473

Tarik Ediz - Two-Piece Cocktail Dress 50076
$341

Tarik Ediz - Two-Piece Cocktail Dress 50076

Tarik Ediz - Strapless Cocktail Dress 50093
$275

Tarik Ediz - Strapless Cocktail Dress 50093

Tarik Ediz - Strapless Cocktail Dress 90452
$572

Tarik Ediz - Strapless Cocktail Dress 90452

Tarik Ediz - Square Cocktail Dress 90406
$570

Tarik Ediz - Square Cocktail Dress 90406

Tarik Ediz - Floral Cocktail Dress 50022
$341

Tarik Ediz - Floral Cocktail Dress 50022

Tarik Ediz - Off Shoulder Cocktail Dress 90367
$750

Tarik Ediz - Off Shoulder Cocktail Dress 90367

Tarik Ediz - Embroidered Bodice Cocktail Dress 90464
$614

Tarik Ediz - Embroidered Bodice Cocktail Dress 90464

Tarik Ediz - Off Shoulder Cocktail Dress 50075
$438

Tarik Ediz - Off Shoulder Cocktail Dress 50075

Tarik Ediz - Halter Floral Cocktail Dress 50036
$432

Tarik Ediz - Halter Floral Cocktail Dress 50036

Tarik Ediz - Off Shoulder Cocktail Dress 50092
$330

Tarik Ediz - Off Shoulder Cocktail Dress 50092

Tarik Ediz - Strapless Cocktail Dress 90401
$690

Tarik Ediz - Strapless Cocktail Dress 90401

Tarik Ediz - Lace Cocktail Dress 90463
$958

Tarik Ediz - Lace Cocktail Dress 90463

Tarik Ediz - Star Embellished Short Dress 90365
$511

Tarik Ediz - Star Embellished Short Dress 90365

Tarik Ediz - Lace Cocktail Dress 90458
$720

Tarik Ediz - Lace Cocktail Dress 90458

Tarik Ediz - Lace Embellished Short Dress 90456
$1,070

Tarik Ediz - Lace Embellished Short Dress 90456

Tarik Ediz - Beaded Haltered Short Dress 90360
$497

Tarik Ediz - Beaded Haltered Short Dress 90360

Tarik Ediz - Beaded Long Dress 92803
$1,348

Tarik Ediz - Beaded Long Dress 92803