eDressMe Samba Cocktail Dress by Tarik Ediz  photo #1
eDressMe Samba Cocktail Dress by Tarik Ediz  photo #2

eDressMe Samba Cocktail Dress by Tarik Ediz

$720
Shop this style at edressme.com!

Similar to edressme samba cocktail dress by tarik ediz

eDressMe City Cocktail Dress by Tarik Ediz
$594

City Cocktail Dress by Tarik Ediz

eDressMe Stormi Cocktail Dress by Tarik Ediz
$614

Stormi Cocktail Dress by Tarik Ediz

eDressMe Volente Cocktail Dress by Tarik Ediz
$628

Volente Cocktail Dress by Tarik Ediz

eDressMe Pansy Cocktail Dress By Tarik Ediz
$710

Pansy Cocktail Dress By Tarik Ediz

eDressMe Audro Cocktail Dress By Tarik Ediz
$750

Audro Cocktail Dress By Tarik Ediz

eDressMe Emi Cocktail Dress by Tarik Ediz
$750

Emi Cocktail Dress by Tarik Ediz

eDressMe Chelan Evening Dress by Tarik Ediz
$868

Chelan Evening Dress by Tarik Ediz

eDressMe Irina Cocktail Dress by Tarik Ediz
$958

Irina Cocktail Dress by Tarik Ediz

eDressMe Silana Cocktail Dress By Tarik Ediz
$524

Silana Cocktail Dress By Tarik Ediz

eDressMe Majori Cocktail Dress By Tarik Ediz
$662

Majori Cocktail Dress By Tarik Ediz

eDressMe Smile Cocktail Dress by Tarik Ediz
$516

Smile Cocktail Dress by Tarik Ediz

eDressMe Patrice Cocktail Dress By Tarik Ediz
$738

Patrice Cocktail Dress By Tarik Ediz

eDressMe Peny Evening Dress By Tarik Ediz
$700

Peny Evening Dress By Tarik Ediz

eDressMe Pam Two Piece Cocktail Dress by Tarik Ediz
$566

Pam Two Piece Cocktail Dress by Tarik Ediz

eDressMe Pamola Two Piece Cocktail Dress by Tarik Ediz
$526

Pamola Two Piece Cocktail Dress by Tarik Ediz

eDressMe Nata Two Piece Cocktail Dress by Tarik Ediz
$552

Nata Two Piece Cocktail Dress by Tarik Ediz

eDressMe Grand rosestte evening dress by Tarik Ediz
$1,434

Grand rosestte evening dress by Tarik Ediz

eDressMe Satin Corset Lace Cocktail Dress by Tarik Ediz
$572

Satin Corset Lace Cocktail Dress by Tarik Ediz

eDressMe Nicci Cocktail Dress by Tarik Ediz
$990

Nicci Cocktail Dress by Tarik Ediz

eDressMe Nana Cocktail Dress by Tarik Ediz
$592

Nana Cocktail Dress by Tarik Ediz

eDressMe Nick Cocktail Dress by Tarik Ediz
$690

Nick Cocktail Dress by Tarik Ediz

eDressMe Puchet Cocktail Dress by Tarik Ediz
$792

Puchet Cocktail Dress by Tarik Ediz

eDressMe Rain Evening Dress By Tarik Ediz
$760

Rain Evening Dress By Tarik Ediz

eDressMe Meriva Evening Dress By Tarik Ediz
$1,152

Meriva Evening Dress By Tarik Ediz